(1) Personalul care detine titlul stiintific de doctor beneficiaza de o indemnizatie lunara pentru titlul stiintific de doctor in cuantum de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care detine titlul. Cuantumul salarial al acestei indemnizatii nu se ia in calcul la determinarea limitei sporurilor, compensatiilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor prevazuta la art. 25. 
(2) In situatia cumulului de functii, indemnizatia prevazuta la alin. (1) se acorda, la cerere, numai de catre angajatorul unde beneficiarul are functia de baza declarata. 
(3) Personalul didactic de predare care solicita si obtine gradul didactic I prin echivalare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare, nu primeste indemnizatia pentru titlul stiintific de doctor. Cadrele didactice opteaza pentru indemnizatia pentru titlul stiintific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I. 

CAPITOLUL II Salarizarea