Art. 9: Salariile de baza/soldele de functie/salariile de functie, indemnizatiile de incadrare si indemnizatiile lunare
Salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile,…

Art. 10: Salariile de baza si gradatiile
(1) Salariile de baza sunt diferentiate pe functii, grade/trepte si gradatii. 
(2) Fiecarei functii,…

Art. 11.
(1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul…

Art. 12: Modul de stabilire a salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, a indemnizatiilor de incadrare si a indemnizatiilor lunare
(1) Salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut,…

Art. 13: Modul de stabilire a indemnizatiilor lunare pentru functiile de demnitate publica
(1) Indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica se determina prin inmultirea coeficientilor din anexa…