Art. 20: Sporul pentru munca de noapte
(1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea intre orele 22,00 si…

Art. 21: Sporul pentru munca suplimentara
(1) Munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru, precum si munca prestata in zilele…

Art. 22: Sporul pentru persoanele cu handicap
(1) Pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat, în cadrul programului…

Art. 23: Sporul pentru conditii de munca (A se vedea H.G. nr. 917/2017; H.G. nr. 863/2017; H.G. nr. 569/2017; H.G. nr. 153/2018).
Locurile de munca si categoriile de personal, precum si marimea concreta a sporului pentru conditii…

Art. 24: Sporuri si drepturi salariale specifice
Limita maxima a sporurilor, compensatiilor, indemnizatiilor, adaosurilor, majorarilor, primelor, premiilor si a altor elemente ale…

Art. 25: Limitarea sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor si a altor drepturi
(1) Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă,…

Art. 26: Premii si prime
(1) Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelenta pentru personalul care a participat…