(1) Prevederile din actele normative referitoare la mutare, acordarea concediilor, cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea si locuinta raman in vigoare. 
(2) Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice care indeplineste unele activitati cu caracter temporar, in tara si in strainatate, inclusiv cu ocazia delegarii sau detasarii, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, daca prin prezenta lege sau alte acte normative in vigoare nu se reglementeaza altfel. 
(3) Pana la data intrarii in vigoare a actelor normative prevazute la alin. (2), raman aplicabile prevederile referitoare la delegare si detasare din actele normative in vigoare la data prevazuta la art. 43. 

CAPITOLUL IV - Dispozitii tranzitorii si finale