Art. 34: Detasarea, delegarea si alte drepturi
(1) Prevederile din actele normative referitoare la mutare, acordarea concediilor, cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea si locuinta raman in…

Art. 35: Caracterul drepturilor salariale
Sumele reprezentand drepturile salariale prevazute de prezenta lege sunt lunare, in forma bruta si supuse impozitarii, potrivit legii. 

Art. 36: Reincadrarea personalului
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, reincadrarea personalului salarizat potrivit prezentei legi se face pe noile functii,…

Art. 37: Solutionarea contestatiilor
(1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare, a sporurilor, a cresterilor…

Art. 38: Aplicarea legii
(1) Prevederile prezentei legi se aplica etapizat, incepand cu data de 1 iulie 2017. 
(2) Incepand cu data de…

Art. 39: Aplicarea tranzitorie
(1) Până la aplicarea integrală a prevederilor prezentei legi, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică…

Art. 40: Indemnizatiile consilierilor locali si consilierilor judeteni
Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările…

Art. 41: Echivalarea unor studii
Salarizarea absolventilor ciclului I si/sau II (Bologna) se face la nivelul absolventilor cu studii superioare de lunga durata (S), potrivit…

Art. 42: Raspunderea aplicarii legii
(1) Incalcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariilor de baza sau, dupa caz, a soldelor de functie/salariilor de functie, soldelor…

Art. 43: Intrarea in vigoare
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 iulie 2017. 

Art. 44: Abrogarea unor dispozitii
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
1. art. 12 alin. (2) si (3) din…

Art. 45: Anexele
Anexele nr. I-IX fac parte integranta din prezenta lege.