(1) Incalcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariilor de baza sau, dupa caz, a soldelor de functie/salariilor de functie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor, soldelor de comanda/salariilor de comanda, indemnizatiilor de incadrare, indemnizatiilor lunare, a sporurilor, cresterilor si a celorlalte drepturi salariale, precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia atrag, dupa caz, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a persoanelor vinovate, potrivit legii. 
(2) Nerespectarea prevederilor art. 25 constituie contraventie si se sanctioneaza, in functie de gradul de vinovatie a persoanelor responsabile, cu amenda intre 5. 000 lei si 20. 000 lei si recuperarea prejudiciului. 
(3) Constatarea contraventiilor pentru nerespectarea prevederilor art. 25, precum si aplicarea amenzii se fac de catre organele de control ale Curtii de Conturi a Romaniei.

CAPITOLUL IV - Dispozitii tranzitorii si finale