(1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare, a sporurilor, a cresterilor salariale, a premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta ordonatorilor de credite. 
(2) Contestatia poate fi depusa in termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicarii actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite. 
(3) Ordonatorii de credite solutioneaza contestatiile in termen de 30 de zile calendaristice. 
(4) Impotriva modului de solutionare a contestatiei persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii solutionarii contestatiei. Instanta se pronunta de urgenta si cu precadere. 

CAPITOLUL IV - Dispozitii tranzitorii si finale