(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, reincadrarea personalului salarizat potrivit prezentei legi se face pe noile functii, grade/trepte profesionale, gradatie corespunzatoare vechimii in munca si vechime in specialitate/vechime in invatamant avute, cu stabilirea salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare si indemnizatiilor lunare potrivit art. 38. 
(2) In cazul in care functia detinuta nu se regaseste in prezenta lege, reincadrarea se face pe una dintre functiile prevazute in anexe
(3) Salarizarea personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, din cele aflate in coordonarea prim-ministrului, precum si din cele aflate sub controlul Parlamentului se realizeaza potrivit anexei nr. VII, in limita cheltuielilor de personal aprobate. 
(4) Personalul autoritatilor si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, nou-infiintate, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, din cele aflate in coordonarea prim-ministrului, precum si din cele aflate sub controlul Parlamentului beneficiaza de salariile stabilite potrivit anexei nr. VII.

CAPITOLUL IV - Dispozitii tranzitorii si finale