(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
1. art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. art. 18 alin. (2) -(5) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1998 privind Institutul European din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 207/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. art. 30 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 166 din 7 martie 2014;
4. art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 15 noiembrie 2002, aprobata prin Legea nr. 101/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. art. 36 lit. f) din Legea nr. 293/2004 privind statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264 din 10 aprilie 2014, cu modificarile ulterioare;
6. art. 16-19 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 156 din 1 martie 2016, cu modificarile ulterioare;
7. art. 23 din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, cu modificarile ulterioare;
8. art. 16 alin. (11) si (12) din Legea organizarii si functionarii statisticii oficiale din Romania nr. 226/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 397 din 11 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 811 din 6 noiembrie 2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 185/2015;
11. cap. I, cuprinzand art. 1-13, si art. 32, 321 si 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. art. II din Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 6 aprilie 2015;
13. art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, aprobata prin Legea nr. 244/2015;
14. art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, aprobata prin Legea nr. 38/2016;
15. art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 si pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, aprobata prin Legea nr. 347/2015;
16. art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2015 privind infiintarea Garzilor forestiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, cu modificarile ulterioare;
17. art. II si III din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 884 din 25 noiembrie 2015, cu modificarile ulterioare;
18. art. 17 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 174/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
19. art. 101 alin. (10) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
20. cap. I, cuprinzand art. 1-121, art. 13 si 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
21. art. I, II, III si IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 673 din 31 august 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
22. art. II din Legea nr. 193/2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, precum si pentru stabilirea unor masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 876 din 2 noiembrie 2016;
23. art. I, I1, I2 si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2016, cu modificarile ulterioare;
24. art. 291 din Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 535 din 3 august 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
25. art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 4 februarie 2013, aprobata prin Legea nr. 132/2013;
26. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, aprobata cu modificari prin Legea nr. 182/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
27. art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011, cu exceptia art. 19;
28. cap. I, cuprinzand art. 1-14 si art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
29. cap. I, cuprinzand art. 1-5, art. 9 si 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, aprobata prin Legea nr. 36/2014;
30. Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare (Modificat prin O.U.G. nr. 91/2017);
31. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, aprobata prin Legea nr. 182/2012, cu modificarile ulterioare;
32. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 24 iulie 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
33. alin. (3) si prevederile referitoare la acordarea sporului de importanta nationala de 25% din cuprinsul alin. (2) al art. 21 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 din 7 mai 2009;
34. art. 16 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2014, aprobata prin Legea nr. 43/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
35. art. 13 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1. 522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
36. orice alte dispozitii contrare prezentei legi
(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, prevederile referitoare la acordarea tichetelor de masa salariatilor din sectorul bugetar prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga. (ABROGAT PRIN LEGEA NR. 165/2018)
 

CAPITOLUL IV - Dispozitii tranzitorii si finale