(1) În cazuri excepţionale, posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţa sociala şi funcţiilor de specialitate artistica pot fi ocupate şi prin cumul de funcţii de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcţii şi a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
(2) Posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate şi numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcţiei de bază (Modificat prin Legea nr. 79/2018)

CAPITOLUL III Alte dispozitii