SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale

Art. 1 - Anexa 4


SECTIUNEA 2 - Salarii

Art. 2 - Anexa 4

Art. 3 - Anexa 4
(1) Salariile si celelalte drepturi lunare in valuta ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate se acorda in functie…


SECTIUNEA 3 - Indemnizatii lunare in valuta

Art. 4 - Anexa 4
(1) Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate beneficiaza, pe langa salariile lunare in valuta stabilite in conditiile prevazute la…

Art. 5 - Anexa 4
(1) Unitatile trimitatoare pot sa aprobe ca misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate sa utilizeze, fara…


SECTIUNEA 4 - Indemnizatii lunare in lei

Art. 6 - Anexa 4
(1) Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate beneficiaza, pe durata misiunii, pe langa drepturile in valuta prevazute in prezenta…


SECTIUNEA 5 - Alte drepturi pe perioada de predare-primire a atributiilor

Art. 7 - Anexa 4
(1) Unitatile trimitatoare sunt obligate ca, in vederea asigurarii unei activitati continue a reprezentantelor din strainatate, sa ia masurile necesare…


SECTIUNEA 6 - Drepturile personalului pe perioada cat este plecat de la post in interesul serviciului in Romania, in tara de resedinta sau in alta tara straina

Art. 8 - Anexa 4
Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate beneficiaza, pe perioada cat se afla in interesul serviciului in Romania, de:

Art. 9 - Anexa 4
(1) Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate, precum si persoanele prevazute la art. 5 alin. (1), in masura in…

Art. 10 - Anexa 4
In situatia in care, din motive de ordin protocolar, seful misiunii diplomatice, al oficiului consular sau al institutului cultural trebuie…


SECTIUNEA 7 - Alte reglementari specifice

Art. 11 - Anexa 4
Misiunea permanenta in strainatate inceteaza de drept in cazul suspendarii contractului individual de munca la cererea salariatului, pentru cresterea copilului…

Art. 12 - Anexa 4
Personalul din institutiile de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala si de comert exterior trimis in misiuni permanente sau…

Art. 13 - Anexa 4
In masura in care prezenta lege nu prevede altfel, dispozitiile sale se completeaza cu celelalte prevederi din cuprinsul actelor normative…