(1) Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate beneficiaza, pe langa salariile lunare in valuta stabilite in conditiile prevazute la art. 2, si de:
a) o indemnizatie lunara pentru indeplinirea functiei de insarcinat cu afaceri, insarcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar, calculata asupra salariului corespunzator functiei si gradului diplomatic si consular pe care este incadrat personalul, dupa cum urmeaza:
- 5% pentru personalul incadrat pe functia de ministru-consilier sau ministru plenipotentiar sau consul general de cariera;
- 10% pentru personalul incadrat pe functia de consilier diplomatic;
-15% pentru personalul incadrat pe functiile de secretar I, II sau III, consul ori viceconsul. 
Pentru personalul diplomatic si consular care indeplineste de la inceput functia de insarcinat cu afaceri, insarcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar, indemnizatia se acorda de la data numirii in aceasta functie, pe toata perioada cat o indeplineste. 
Personalul diplomatic si consular care, in lipsa sefului misiunii diplomatice, ambasador sau consul general, indeplineste functia de insarcinat cu afaceri, insarcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar beneficiaza de indemnizatie pe timpul indeplinirii acestei functii, daca depaseste o perioada de o luna. Indemnizatia nu se acorda pe timpul cat seful misiunii se afla in concediu de odihna sau in interes de serviciu in Romania, in tara de resedinta sau in alta tara;
b) o indemnizatie lunara pentru sefii de misiune acreditati in mai multe state, calculata in cuantum de 10% din salariul lunar in valuta, corespunzator functiei si gradului diplomatic si consular pe care sunt incadrati;
c) o indemnizatie lunara pentru indeplinirea atributiilor de prim-colaborator, calculata in cuantum de 5% asupra salariului lunar in valuta, corespunzator functiei si gradului diplomatic si consular pe care este incadrat. Indemnizatia de prim-colaborator se acorda numai la reprezentantele diplomatice unde seful misiunii este acreditat in functia de ambasador;
d) o indemnizatie lunara pentru sotia/sotul neincadrata/neincadrat, pe timpul cat aceasta/acesta se afla in intretinere permanenta in strainatate, reprezentand 25% din salariul lunar in valuta al sotului/sotiei, precum si din indemnizatia prevazuta la lit. a), b), g) si h), acolo unde este cazul;
e) o indemnizatie lunara corespunzatoare coeficientului 0,25 din baza de calcul prevazuta pentru tara respectiva, precum si din indemnizatia prevazuta la lit. a), b), g) si h), acolo unde este cazul, pentru fiecare copil minor aflat in intretinere permanenta la misiune, pana la implinirea varstei de 18 ani sau pana la terminarea cursurilor anului scolar in care copilul implineste 18 ani. Indemnizatia nu se acorda pentru copiii care repeta anul scolar, cu exceptia cazurilor in care repetentia este cauzata de motive de sanatate, dovedite cu certificat medical;
f) o indemnizatie lunara in valuta pentru plata taxei de scolarizare pentru fiecare copil pana la varsta de 26 de ani care urmeaza forme de invatamant preuniversitare sau universitare in tara unde parintele isi desfasoara activitatea, in situatia in care sistemul de invatamant de stat din tara respectiva nu ofera in localitatea de resedinta instruire in domeniul ales, precum si in situatiile in care unitatile de invatamant de stat percep taxe de scolarizare. Aceasta indemnizatie se acorda cu conditia promovarii anului de studii precedent sau a examenelor din anul respectiv, pe baza de documente justificative, lunar, trimestrial sau anual, si nu poate depasi 500 euro lunar;
g) o indemnizatie lunara in cuantum de 25% din salariul in valuta pentru desfasurarea activitatii in strainatate in zone de risc si/sau de conflict armat, acordata numai pe durata existentei situatiei mentionate. 
Zonele de risc si/sau de conflict armat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. In cazuri justificate, pentru anumite zone, nivelul cuantumului poate fi majorat pana la 50% din salariul in valuta prin ordin al ministrului afacerilor externe;
h) o indemnizatie lunara in cuantum de pana la 20% din salariul in valuta pentru personalul care lucreaza in zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate. 
Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a indemnizatiei, precum si conditiile de acordare a acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor. 
(2) De drepturile prevazute la alin. (1) lit. g) si h) beneficiaza si persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) .

CAPITOLUL IV - Salarizarea in valuta si alte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate