(1) Unitatile trimitatoare sunt obligate ca, in vederea asigurarii unei activitati continue a reprezentantelor din strainatate, sa ia masurile necesare ca atributiile ce revin personalului existent la post sa fie transmise cu maximum de operativitate personalului care preia aceste atributii. 
(2) Pe perioada de predare-primire a atributiilor, atat personalul care preda, cat si personalul care primeste beneficiaza, pentru el si pentru membrii sai de familie, de drepturi in valuta si in lei, dupa caz, in cuantumul si in conditiile stabilite prin prezenta lege. 
(3) In cazul in care ambii soti sunt salariati la aceeasi reprezentanta, persoana care nu are obligatia de a preda atributii de serviciu este considerata in concediu fara plata, iar persoana care preda are dreptul la indemnizatia in valuta pentru sotie/sot, precum si la indemnizatiile in valuta pentru copiii aflati in intretinere in strainatate, in conditiile prezentei legi. 
(4) In vederea ducerii la indeplinire a obligatiei prevazute la alin. (1), unitatile trimitatoare vor stabili durata maxima de predare-primire a atributiilor, fara a depasi:
a) 10 zile calendaristice, pentru personalul diplomatic;
b) 30 de zile calendaristice, pentru personalul de specialitate cu sarcini de gestiune;
c) 7 zile calendaristice, pentru restul personalului.

CAPITOLUL IV - Salarizarea in valuta si alte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate