(1) Personalul trimis in misiune permanenta la misiunile diplomatice, la oficiile consulare si la institutele culturale romanesti din strainatate de catre Ministerul Afacerilor Externe, precum si de catre celelalte ministere, organe si institutii de specialitate ale administratiei publice centrale, denumite in continuare unitati trimitatoare, are dreptul, in conditiile prevazute de prezenta lege, la:
a) salariul lunar in valuta;
b) o indemnizatie lunara in valuta pentru indeplinirea functiei de insarcinat cu afaceri, insarcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar ori a unor atributii, altele decat cele specifice functiei pe care este incadrat;
c) o indemnizatie lunara in valuta pentru sefii de misiune acreditati in mai multe tari;
d) o indemnizatie lunara in valuta pentru indeplinirea atributiilor de prim-colaborator;
e) o indemnizatie lunara in valuta pentru sotia/sotul aflata/aflat in intretinere permanenta in strainatate;
f) o indemnizatie lunara in valuta pentru copiii minori aflati in intretinere permanenta in strainatate;
g) o indemnizatie lunara in valuta pentru plata taxei de scolarizare pentru fiecare copil care urmeaza forme de invatamant preuniversitar sau universitar in tara in care isi desfasoara activitatea parintele;
h) o indemnizatie lunara in valuta pentru desfasurarea activitatii in strainatate in zone de risc, insecuritate si de conflict armat;
i) o indemnizatie de reprezentare;
j) premii in valuta pentru rezultate deosebite in activitatea desfasurata la misiune;
k) o indemnizatie lunara in lei pentru sotia/sotul aflata/aflat in intretinere in tara;
l) o indemnizatie lunara in lei pentru fiecare copil aflat in intretinere in tara, pana la implinirea varstei de 18 ani sau pana la terminarea studiilor preuniversitare ori universitare, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 de ani;
m) o indemnizatie lunara in lei, pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere a locuintei in tara;
n) o indemnizatie lunara in cuantum de pana la 20% din salariul in valuta pentru personalul care lucreaza in zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate;
o) alte drepturi banesti. 
(2) In sensul prezentei legi, sunt considerati membri de familie aflati in intretinere permanenta la misiune in strainatate sotia/sotul si copiii minori care insotesc personalul trimis in misiune permanenta cu o durata mai mare de un an la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale, precum si copiii minori fata de care sotia/sotul care insoteste titularul are indatorirea legala de crestere si educare.

CAPITOLUL IV - Salarizarea in valuta si alte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate