(1) Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate, precum si persoanele prevazute la art. 5 alin. (1), in masura in care prin contractele incheiate cu acestea s-a prevazut acest lucru, beneficiaza, pentru deplasarile efectuate in interesul serviciului in tara de resedinta sau in alta tara straina, pe langa drepturile in valuta si in lei prevazute de prezenta lege, si de:
a) cazare, transport si 30% din diurna, pentru deplasari in tara de resedinta;
b) cazare, transport si 50% din diurna, pentru deplasari in alta tara straina. 
(2) Cazarea si diurna se acorda in conditiile stabilite prin prezenta lege pentru personalul care se deplaseaza temporar in tarile respective, calculate in functie de categoria de diurna la care are dreptul, potrivit functiei de incadrare. 
(3) Categoriile de diurna in care se incadreaza personalul trimis in misiune permanenta in strainatate sunt urmatoarele:
a) la categoria a II-a - sefii de misiune;
b) la categoria I - restul personalului.

CAPITOLUL IV - Salarizarea in valuta si alte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate