(1) Unitatile trimitatoare pot sa aprobe ca misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate sa utilizeze, fara afectarea schemei de personal aprobate activitatii de baza si a fondului de salarii al ministerului, persoane fizice, cetateni romani sau straini, de pe plan local ori persoane nesalariate din cadrul acestor reprezentante, cu respectarea legislatiei din tara respectiva. Sumele acordate pentru activitatea prestata se stabilesc in raport cu nivelul studiilor, cu munca depusa si cu timpul efectiv lucrat si se platesc potrivit prevederilor cap. V al prezentei anexe, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului. 
(2) Pe perioada cat sotiile/sotii nesalariate/nesalariati presteaza activitati in conditiile alin. (1), personalul nu beneficiaza de indemnizatiile prevazute in prezenta lege pentru sotiile/sotii nesalariate/nesalariati. 
(3) In situatia in care personalul incadrat la misiuni indeplineste, in afara orelor de program, pe o durata mai mare de 30 de zile consecutive, si atributii care revin unor posturi vacante din schema reprezentantei respective sau a altei reprezentante din tara de resedinta, cu aprobarea conducerii unitatii trimitatoare, acesta beneficiaza de o indemnizatie reprezentand 25% din salariul in valuta al functiei pe care este incadrat.  

CAPITOLUL IV - Salarizarea in valuta si alte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate