(1) Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate beneficiaza, pe durata misiunii, pe langa drepturile in valuta prevazute in prezenta anexa, si de urmatoarele indemnizatii in lei, in tara, astfel:
a) o indemnizatie lunara reprezentand 25% din salariul de baza in lei pentru sotia/sotul neincadrata/neincadrat, pe tot timpul cat aceasta/acesta se afla in intretinere permanenta in tara si nu realizeaza venituri sau indemnizatii de orice natura, inclusiv din pensie;
b) o indemnizatie lunara la nivelul alocatiei de stat pentru copii, impozabila, pentru fiecare copil aflat in intretinere in tara, pana la implinirea varstei de 18 ani sau pana la terminarea formelor de invatamant preuniversitar ori universitar, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 de ani Indemnizatia nu se acorda pentru copiii care repeta anul scolar, cu exceptia cazurilor in care repetentia este cauzata de motive de sanatate, dovedite cu certificat medical;
c) o indemnizatie lunara pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere a locuintei detinute in proprietate din tara, in suma de 500 lei, impozabila potrivit legii, in situatia in care ambii soti se afla permanent in strainatate si nu realizeaza niciun fel de venituri din chirii. Indemnizatia se actualizeaza anual, prin hotarare a Guvernului. 
(2) Indemnizatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si c) se acorda de la data depunerii declaratiei scrise date pe propria raspundere.

CAPITOLUL IV - Salarizarea in valuta si alte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate