SECTIUNEA 1 - Salarii de baza

Art. 1. - Anexa 4

Art. 2. - Anexa 4
Salariile de baza pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei si pentru personalul care indeplineste functii de executie specifice…

Art. 3. - Anexa 4
Salariile de baza pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei si personalul care ocupa functii de executie specifice in…

Art. 4. - Anexa 4
(1) Salariile lunare in valuta ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate se stabilesc pe functii, tinandu-se seama de…


SECTIUNEA 2 Sporuri, premii si alte drepturi

Art. 5 - Anexa 4
Sporurile la salariile de baza si alte drepturi care sunt specifice domeniului sunt prevazute in prezenta anexa la cap. IV…


SECTIUNEA 3 - Angajarea si avansarea in functii de executie specifice

Art. 6. - Anexa 4
Criteriile si conditiile de ocupare a posturilor vacante, precum si de incadrare si promovare a personalului din administratia centrala a…

Art. 7 - Anexa 4
Personalul care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, este incadrat in alte functii decat cele specifice Ministerului Afacerilor…