(1) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei beneficiaza de o indemnizatie de pana la 15% calculata asupra salariului de baza corespunzator functiei de incadrare, pentru cifrul de stat. 
(2) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei beneficiaza de indemnizatia prevazuta la alin. (1) de la data acordarii autorizatiei de acces la informatii clasificate, eliberata in conditiile legii.

CAPITOLUL VI - Sporuri, premii si alte drepturi