I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a) Funcţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor*)

Salariul de bază - lei

Coeficient

 

Anul 2022

 

1

Director general

S

8774

3,51

 

2

Director general adjunct

S

8423

3,37

 

1) Funcţiile de conducere specifice activităţii de zbor

 

1

Comandant detaşament de zbor

Şef pregătire activităţi aeronautice

Şef birou piloţi aeronave

 

7546

3,02

 

2

Comandant aeroclub teritorial

Şef serviciu aerodrom

 

7546

3,02

 

3

Comandant adjunct aeroclub teritorial

Instructor şef de zbor

Instructor şef zbor sintetic

 

6844

2,74

 

4

Şef zbor aeroclub teritorial

Şef pregătire la sol

 

5791

2,32

 

2) Funcţiile de conducere specifice activităţii tehnic-aeronautice

 

1

Şef secţie întreţinere şi reparaţii de bază

Şef serviciu întreţinere aeronave

 

6844

2,74

 

2

Şef sector tehnic

 

4905

1,96

 

3

Şef birou proiecte şi componente aeronautice

Şef birou tehnic tehnologic

 

5110

2,04

 

3) Funcţiile de conducere specifice activităţii operativ-aeronautice

 

1

Director zbor

Director

 

8247

3,30

 

2

Director tehnic

Director

S

8247

3,30

 

3

Şef serviciu certificare personal şi tehnică aeronautică

Şef serviciu aeronave ultrauşoare

Şef serviciu

Şef serviciu continuitatea navigabilităţii

 

7546

3,02

 

 

4

Şef serviciu informare zboruri-navigaţie

Şef serviciu dispecerat zbor

 

6844

2,74

 

5

Şef birou managementul calităţii

 

7546

3,02

 

6

Şef birou securitate aeronautică

Şef birou siguranţă aeronautică

 

6844

2,74

 

7

Şef birou demonstraţii aeriene

Şef birou pregătire personal navigant

 

5791

2,32

__________
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
NOTĂ:
Salariile de bază cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
b) Funcţii de execuţie
1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor*)

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

 

Anul 2022

 

1

Pilot instructor

 

 

 

 

clasa I

 

4561

1,82

 

clasa a II-a

 

4173

1,67

 

clasa a III-a

 

3610

1,44

 

2

Pilot aeronavă

 

 

 

 

clasa a I-a

 

3450

1,38

 

clasa a II-a

 

2950

1,18

 

clasa a III-a

 

3064

1,23

 

3

Instructor paraşutism

 

 

 

 

clasa I

 

4561

1,82

 

clasa a II-a

 

4173

1,67

 

clasa a III-a

 

3610

1,44

 

4

Mecanic navigant instructor

 

 

 

 

clasa I

 

4216

1,69

 

clasa a II-a

 

3610

1,44

 

clasa a III-a

 

3200

1,28

 

5

Mecanic navigant

 

 

 

 

clasa I

 

3850

1,54

 

clasa a II-a

 

3400

1,36

 

clasa a III-a

 

2900

1,16

 

 

6

Inginer recepţie şi control

 

 

 

 

clasa I

 

4561

1,82

 

clasa a II-a

 

4216

1,69

 

clasa a III-a

 

3750

1,50

 

7

Inspector pilotaj

 

 

 

 

clasa I

 

4647

1,86

 

clasa a II-a

 

4388

1,76


_______
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
NOTĂ:
În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine încadrarea în clasa deţinută, ca instructor de sol.
2. Personal tehnic aeronautic

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

8

Inginer de aviaţie

S + Licenţă

 

 

clasa I

4561

1,82

clasa a II-a

4302

1,72

clasa a III-a

4216

1,69

clasa a IV-a

4130

1,65

debutant

3950

1,58

9

Tehnician aviaţie

M+Licenţă

 

 

clasa I

4130

1,65

clasa a II-a

4087

1,63

clasa a III-a

3950

1,58

clasa a IV-a

3850

1,54

debutant

3610

1,44

10

Mecanic de aviaţie

M + Licenţă sau Şcoală profesională + Licenţă

 

 

clasa I

4130

1,65

clasa a II-a

4087

1,63

clasa a III-a

3950

1,58

clasa a IV-a

3850

1,54

debutant

3610

1,44

 

11

Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor)

Şcoală profesionala + Licenţă

 

 

 

 

clasa I

4087

1,63

 

 

clasa a II-a

3950

1,58

 

 

clasa a III-a

3900

1,56

 

 

clasa a IV-a

3750

1,50

 

 

debutant

3610

1,44

 

 

12

Maistru de aviaţie

Şcoală maiştri + Licenţă

 

 

 

 

clasa I

4173

1,67

 

 

clasa a II-a

3950

1,58

 

 

clasa a III-a

3850

1,54

 

 

13

Inspector aeronautic

S + Licenţă sau autorizaţie sau certificat

 

 

 

 

clasa I

4259

1,70

 

 

clasa a II-a

3950

1,58

 


3. Personal instruire sol

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

14

Expert instruire sol

S

Anul 2022

 

clasa I

 

4173

1,67

clasa II-a

 

4087

1,63

clasa III-a

 

3950

1,58

4. Personal operativ aeronautic

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

15

Dispecer operaţiuni zbor

M + Curs de calificare + Licenţă

 

 

treapta I

 

3950

1,58

treapta II

 

3900

1,56

treapta III

 

3850

1,54

debutant

 

3610

1,44

16

Dispecer operaţiuni sol

M + Curs de calificare + Licenţă

 

 

treapta I

 

3900

1,56

treapta II

 

3850

1,54

treapta III

 

3750

1,50

debutant

 

3610

1,44

NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
II. Sporuri şi alte drepturi
1. Criteriile de încadrare şi de avansare în clase, grade şi trepte a personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, tehnic-aeronautic şi operativ-aeronautic se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
2. Indemnizaţii de zbor pentru personalul navigant şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizaţia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic, inclusiv personalul care ocupă funcţii de conducere şi specialitate:

Nr. crt.

Activitatea pentru care se acordă

Indemnizaţia - limită maximă

1

Misiuni prevăzute în Codul Aerian

73 lei/oră/zbor

2

Misiuni prevăzute în Codul Aerian

57 lei/start sau tur de pistă

3

Salturi cu paraşuta

141 lei/salt

4

Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări

9,5 lei/lansare sau aterizare

5

Lucrări de întreţinere de bază

30 lei/oră

6

Pliaj paraşute

9,5 lei/pliaj

7

Lansare paraşute din turn de paraşutism

7 lei/lansare

8

Evaluare pentru emitere/reînnoire certificat de navigabilitate aeronave

200 lei/certificat

9

Oră zbor simulator

40 lei/oră

10

Instruire sol teoretică şi practică

20 lei/ora instruire

11

Examinare în zbor

170 lei/ora

NOTĂ:
1. Indemnizaţia de zbor la bază pentru zboruri de acrobaţie şi înaltă acrobaţie aeriană va fi echivalată astfel:
- o oră zbor acrobaţie = 2 ore zbor normal
- o oră zbor înaltă acrobaţie = 4 ore zbor normal
- o oră zbor formaţie = 4 ore zbor normal
- o oră zbor special = 4 ore zbor normal
2. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se execută în condiţii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României. Valoarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni va fi stabilită prin criterii astfel încât să nu depăşească alocaţia bugetară pe anul în curs. 

CAPITOLUL II - Anexa 8