F. AVIAŢIA CIVILĂ AEROCLUBUL ROMÂNIEI ŞI ŞCOALA SUPERIOARĂ DE AVIAŢIE CIVILĂ
I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a) Funcţii de conducere