C. Alte funcţii comune din sectorul bugetar
Salarii de bază pentru personalul plătit din fonduri publice care desfăşoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire,…