AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariile de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Inspector de specialitate, expert, inginer*) ;

expert

 

S

 

4647

 

1,86

gradul I

S

4302

1,72

gradul II

S

4216

1,69

debutant

S

3950

1,58

2

Sub inginer

I

 

SSD

 

4087

 

1,63

II

SSD

3950

1,58

III

SSD

3900

1,56

debutant

SSD

3850

1,54

_______
*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
NOTĂ:
Pentru personalul din cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi comisariatul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, care îşi desfăşoară activitatea în teritoriul rezervaţiei, beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul de bază, care nu se ia în calcul la limita sporurilor prevăzută la art. 25. Sporul se acordă proporţional cu timpul lucrat în rezervaţie
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariile de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

3

Tehnician, observator condiţii mediu; **) I A

M

3900

1,56

Tehnician, observator condiţii mediu; **) I

M

3850

1,54

Tehnician, observator condiţii mediu; **) II

M

3750

1,50

Tehnician, observator condiţii mediu; **)

debutant

 

M

 

3610

 

1,44

___________
**) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.
NOTA:
Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
 

CAPITOLUL II - Anexa 8