H. PROTECŢIA MEDIULUI
AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
a)…