Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a) Funcţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii*)

Salariul de bază - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1

Director general

S

6580

8247

2,63

3,30

2

Director general adjunct

S

5966

7546

2,39

3,02

3

Director, inspector şef, şef sector, şef compartiment

S

5966

7546

2,39

3,02

4

Director adjunct, inspector şef adjunct, contabil şef, inginer şef

S

5791

7019

2,32

2,81

5

Şef serviciu, şef secţie

S

5528

6580

2,21

2,63

6

Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu

S

5417

5791

2,17

2,32

*) Instituţia prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile cu atribuţii în domeniul administrării, gestionării, expertizării şi restaurării monumentelor istorice din subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, structurile teritoriale ale Academiei Române.
NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii*)

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Auditor

gradul IA

 

S

 

4819

 

1,93

gradul I

S

4561

1,82

gradul II

S

4216

1,69

2

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate

gradul IA


 

S


 

4733


 

1,89

gradul I

S

4475

1,79

gradul II

S

4173

1,67

debutant

S

3950

1,58

3

Consilier juridic

gradul IA

 

S

 

4733

 

1,89

gradul I

S

4475

1,79

gradul II

S

4173

1,67

debutant

S

3950

1,58

4

Tehnician-economist, secretar superior, interpret relaţii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist

gradul IA
 

SSD
 

4130
 

1,65

gradul I

SSD

4087

1,63

gradul II

SSD

3900

1,56

debutant

SSD

3850

1,54

5

Referent, inspector

IA

 

M

 

3950

 

1,58

I

M

3850

1,54

II

M

3750

1,50

debutant

M

3610

1,44

_________
*) Instituţia prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile cu atribuţii în domeniul administrării, gestionării, expertizării şi restaurării monumentelor istorice din subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, structurile teritoriale ale Academiei Române.
NOTĂ:
1. Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege
2. Personalul contractual de specialitate din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.

 

CAPITOLUL II - Anexa 8