Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a) Funcţii de conducere

«Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi*)

Salariul de bază - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1.

Director general

S

8375

9283

3,35

3,71

2.

Director general adjunct

S

7871

8678

3,15

3,47

3.

Director, inspector-şef, şef sector, şef compartiment

S

7871

8678

3,15

3,47

4.

Director adjunct, inspector-şef adjunct, contabil-şef, inginer-şef

S

7568

8072

3,02

3,23

5.

Şef serviciu, şef secţie

S

6861

7568

2,74

3,03

6.

Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu

S

6300

6660

2,52

2,66»


(Modificat prin Legea nr. 79/2018).

*) Instituţia prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile cu atribuţii în domeniul administrării, gestionării, expertizării şi restaurării monumentelor istorice din subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, structurile teritoriale ale Academiei Române.
NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii*)

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Auditor

gradul IA

 

S

 

4819

 

1,93

gradul I

S

4561

1,82

gradul II

S

4216

1,69

2

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate

gradul IA


 

S


 

4733


 

1,89

gradul I

S

4475

1,79

gradul II

S

4173

1,67

debutant

S

3950

1,58

3

Consilier juridic

gradul IA

 

S

 

4733

 

1,89

gradul I

S

4475

1,79

gradul II

S

4173

1,67

debutant

S

3950

1,58

4

Tehnician-economist, secretar superior, interpret relaţii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist

gradul IA
 

SSD
 

4130
 

1,65

gradul I

SSD

4087

1,63

gradul II

SSD

3900

1,56

debutant

SSD

3850

1,54

5

Referent, inspector

IA

 

M

 

3950

 

1,58

I

M

3850

1,54

II

M

3750

1,50

debutant

M

3610

1,44

_________
*) Instituţia prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile cu atribuţii în domeniul administrării, gestionării, expertizării şi restaurării monumentelor istorice din subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, structurile teritoriale ale Academiei Române.
NOTĂ:
1. Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege
2. Personalul contractual din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei Naţionale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15% (Modificat prin Legea nr. 79/2018).

 

CAPITOLUL II - Anexa 8