SECŢIUNEA I - Salarii pentru administraţia publică centrală
1. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a) Funcţii de conducere
SECŢIUNEA II - Salarizarea personalului din autorităţi publice şi agenţii
1. Salarii de bază ale personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi
a)…

SECŢIUNEA III - Salarii pentru personalul din unităţile teritoriale
Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a) Funcţii de conducere

SECŢIUNEA IV - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică locală
Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a) Funcţii de conducere