Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a) Funcţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

1

Director general

S

2

Director general adjunct

S

3

Director, inspector şef, şef sector, şef compartiment

S

4

Director adjunct, inspector şef adjunct, contabil şef, inginer şef

S

5

Şef serviciu, şef secţie

S

6

Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu

S


NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

1

Auditor

gradul IA

 

S

gradul I

S

gradul II

S

2

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier

gradul IA


 

S

gradul I

S

gradul II

S

debutant

S

3

Consilier juridic

gradul IA

S

gradul I

S

gradul II

S

debutant

S

4

Tehnician-economist, secretar superior, interpret relaţii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist

gradul IA 

SSD

gradul I

SSD

gradul II

SSD

debutant

SSD

5

Referent, inspector, arhivar, referent casier

IA

 

M

I

M

II

M

debutant

M

6

Agent agricol

I

 

M

II

M; G

debutant

M; G

7

Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf

IA

 

M

I

M; G

debutant

M; G

8

Secretar

M; G

Secretar debutant

M; G

9

Administrator

I

 

M

II

M

10

Şef depozit

I

 

M

II

M

11

Casier, magaziner

M; G

Casier, magaziner

debutant

 

M; G

12

Şef formaţie pază/pompieri

M; G

13

Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier

M; G

14

Bucătar, lenjereasă

M; G

15

Îngrijitor

M/G

debutant

M/G

16

Maistru

I

 

M; G

II

M; G

17

Şofer

I

 

M; G

II

M; G

18

Muncitor calificat

I

 

M; G

II

M; G

III

M; G

IV

M; G

19

Muncitor necalificat

I

 

M; G

II - fără sporuri

M; G

NOTĂ:
Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului studiilor, de la administraţia publică locală, se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei, oraşului şi municipiului, precum şi cabinetul preşedintelui consiliului judeţean, cabinetul primarului de sector al municipiului Bucureşti şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.
c) Funcţii utilizate în cadrul serviciilor publice de salvamont din subordinea consiliilor judeţene şi locale

Nr. crt.

Funcţia

1

Salvator montan

gradul I

gradul II

gradul III

d) Funcţii utilizate în cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din subordinea consiliilor locale

Nr. crt.

Funcţia

1

Şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă

2

Şef compartiment pentru prevenire

3

Şef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutor

4

Specialist pentru prevenire

5

Servant pompier

6

Şef grupă intervenţie

7

Şef echipă specializată

8

Mecanic utilaj

9

Conducător autospecială 

CAPITOLUL II - Anexa 8