1. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a) Funcţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Administraţia publică centrală de specialitate *)

Salariile de bază - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1

Secretar general

S

11406

12884

4,56

5,15

2

Secretar general adjunct

S

10880

11406

4,35

4,56

3

Şef departament

S

9476

11055

3,79

4,42

4

Director general, inspector de stat şef, inspector general

S

9476

11055

3,79

4,42

5

Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct, inspector general adjunct

S

8774

10529

3,51

4,21

6

Director, inspector şef, şef sector, şef compartiment

S

8774

10529

3,51

4,21

7

Director adjunct, inspector şef adjunct, contabil şef, inginer şef

S

8700

10002

3,48

4,00

(Modificat prin Legea nr. 287/2018)

8

Şef serviciu, şef secţie, preşedinte federaţie

S

8247

9476

3,30

3,79

9

Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu, secretar general federaţie

S

7546

8072

3,02

3,23

____________
*) Aparatul de lucru al: Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Înaltei Curţi de Casaţia şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii Publice, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Inspecţiei Muncii, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi structurilor subordonate, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate. Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Naţional al Audiovizualului, Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. Consiliului Economic şi Social, Autorităţii Electorale Permanente, organismelor intermediare pentru programe operaţionale, altor organe centrale de specialitate.
NOTĂ:
1. Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute pentru administraţia publică centrală de specialitate se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale.
2. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
*) La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 1, litera a), numărul curent 3 se modifică şi va avea următorul cuprins (Modificat prin Legea nr. 79/2018):

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Administraţia publică centrală de specialitate*)

Salariul de bază

- lei -

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

«3

Şef departament

S

9476

11055

3,79

4,42»


b) Funcţii de execuţie

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Administraţia publică centrală de specialitate *)

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Auditor

gradul IA

 

S

 

5528

 

2,21

gradul I

S

5212

2,08

gradul II

S

4345

1,74

2

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier

gradul IA


 

S


 

5315


 

2,13

gradul I

S

5008

2,00

gradul II

S

4259

1,70

debutant

S

3950

1,58

3

Consilier juridic

gradul IA

 

S

 

5315

 

2,13

gradul I

S

5008

2,00

gradul II

S

4259

1,70

debutant

S

3950

1,58

4

Tehnician-economist, secretar superior, interpret relaţii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist;

gradul IA


 

SSD


 

4259


 

1,70

gradul I

SSD

4173

1,67

gradul II

SSD

4087

1,63

debutant

SSD

3850

1,54

5

Referent, inspector, referent casier

treapta IA

 

M

 

4130

 

1,65

treapta I

M

3950

1,58

treapta II

M

3850

1,54

debutant

M

3610

1,44

_________
*) Aparatul de lucru al: Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Înaltei Curţi de Casaţia şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii Publice, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Inspecţiei Muncii, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi structurilor subordonate, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate. Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Naţional al Audiovizualului, Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. Consiliului Economic şi Social, Autorităţii Electorale Permanente, organismelor intermediare pentru programe operaţionale, altor organe centrale de specialitate.
NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
2. Funcţii specifice unor ministere
2.1. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
Salarii de bază pentru personalul care îndeplineşte funcţii specifice comerţului exterior şi cooperării economice
a) Funcţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Administraţia publică centrală de specialitate*)

Salariul de bază - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1

Director general cu rang diplomatic

S

11406

12459

4,56

4,98

2

Director general adjunct, director de cabinet cu rang diplomatic

S

10880

11933

4,35

4,77

3

Director cu rang diplomatic

S

10880

11933

4,35

4,77

4

Director adjunct cu rang diplomatic

S

10178

11055

4,07

4,42

5

Şef serviciu cu rang diplomatic

S

10002

10880

4,00

4,35

6

Şef birou cu rang diplomatic

S

8247

9125

3,30

3,65


_______
*) Aparatul de lucru al: Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Înaltei Curţi de Casaţia şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii Publice, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Inspecţiei Muncii, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi structurilor subordonate, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate. Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Naţional al Audiovizualului, Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. Consiliului Economic şi Social, Autorităţii Electorale Permanente, organismelor intermediare pentru programe operaţionale, altor organe centrale de specialitate.
NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Administraţia publică centrală de specialitate*)

Salariul de bază - lei Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Ministru consilier

S

8774

3,51

2

Consilier economic

S

8247

3,30

3

Secretar economic

I

 

S

 

7721

 

3,09

II

S

7282

2,91

III

S

6229

2,49

4

Ataşat economic

S

5791

2,32

5

Referent transmitere

I

 

M

 

4216

 

1,69

II

M

4173

1,67

III

M

4130

1,65

debutant

M

3550

1,42


_______
*) Aparatul de lucru al: Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Înaltei Curţi de Casaţia şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii Publice, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Inspecţiei Muncii, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi structurilor subordonate, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate. Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Naţional al Audiovizualului, Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. Consiliului Economic şi Social, Autorităţii Electorale Permanente, organismelor intermediare pentru programe operaţionale, altor organe centrale de specialitate.
NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
2.2. Ministerul Tineretului şi Sportului

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor**)

Administraţia publică centrală de specialitate *)

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Funcţii de execuţie pe grade profesionale

Anul 2022

1

Instructor sportiv, referent sportiv;

gradul I

 

 

4388

 

1,76

gradul II

 

3900

1,56

gradul III

 

3750

1,50

debutant

 

3550

1,42

______
**) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
NOTĂ:
Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
2.3. Ministerul Afacerilor Interne
Funcţii specifice Arhivelor Naţionale

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Administraţia publică centrală de specialitate *)

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

 

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 

 

1

Arhivist

gradul IA

 

S

 

5315

 

2,13

gradul I

S

5008

2,00

gradul II

S

4259

1,70

debutant

S

3950

1,58

2

Arhivist

gradul IA

 

SSD

 

4259

 

1,70

gradul I

SSD

4173

1,67

gradul II

SSD

4087

1,63

debutant

SSD

3850

1,54

 

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 

 

3

Arhivar

IA

 

M

 

4130

 

1,65

I

M

3950

1,58

II

M

3850

1,54

debutant

M

3610

1,44

_______
*) Aparatul de lucru al: Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Înaltei Curţi de Casaţia şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii Publice, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Inspecţiei Muncii, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi structurilor subordonate, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate. Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Naţional al Audiovizualului, Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. Consiliului Economic şi Social, Autorităţii Electorale Permanente, organismelor intermediare pentru programe operaţionale, altor organe centrale de specialitate.
NOTĂ:
Salariile de baza sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
2.4.Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
Funcţii specifice Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
a) Funcţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1

Director general

S

11406

12459

4,56

4,98

2

Director general adjunct

S

10880

11933

4,35

4,77

3

Director instituţie subordonată

S

10880

11933

4,35

4,77

4

Director adjunct instituţie subordonată

S

10178

11055

4,07

4,42

5

Director direcţie

S

10880

11933

4,35

4,77

6

Şef serviciu

S

10002

10880

4,00

4,35

7

Şef birou

S

8247

9125

3,30

3,65


NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Consilier al directorului general

S

6580

2,63

2

Consilier

gradul IA

 

S

 

6580

 

2,63

gradul I

S

5791

2,32

gradul II

S

4647

1,86

debutant

S

3950

1,58

3

Consilier juridic

gradul IA

 

S

 

6580

 

2,63

gradul I

S

5791

2,32

gradul II

S

4647

1,86

debutant

S

3950

1,58

4

Auditor

gradul IA

 

S

 

6580

 

2,63

5

Registrator de carte funciară

gradul IA

 

S

 

6580

 

2,63

gradul I

S

5791

2,32

gradul II

S

4647

1,86

6

Asistent registrator principal

gradul IA

 

S

 

5966

 

2,39

gradul I

S

5110

2,04

gradul II

S

4216

1,69

debutant

S

3950

1,58

7

Specialist GIS/IT

gradul IA

 

S

 

6580

 

2,63

gradul I

S

5791

2,32

gradul II

S

4647

1.86

debutant

S

3950

1,58

7

Consilier cadastru

gradul IA

 

S

 

6580

 

2,63

gradul I

S

5791

2,32

gradul II

S

4647

1,86

debutant

S

3950

1,58

9

Subinginer cadastru

gradul IA

 

SSD

 

4216

 

1,69

gradul I

SSD

4130

1,65

gradul II

SSD

3950

1,58

debutant

SSD

3850

1,54

10

Subinginer

gradul IA

 

SSD

 

4216

 

1,69

gradul I

SSD

4130

1,65

gradul II

SSD

3950

1,58

debutant

SSD

3850

1,54

11

Asistent registrator

treapta IA

 

M

 

3950

 

1,58

treapta I

M

3850

1,54

treapta II

M

3750

1,50

debutant

M

3610

1,44

12

Tehnician cadastru

treapta IA

 

M

 

3950

 

1,58

treapta I

M

3850

1,54

treapta II

M

3750

1,50

debutant

M

3610

1,44

13

Referent

treapta IA

M

3950

1,58

treapta I

M

3850

1,54

treapta II

M

3750

1,50

debutant

M

3610

1,44

14

Arhivar

M

3750

1,50

Arhivar debutant

M

3610

1,44


NOTĂ:
1. Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege (Modificat prin Legea nr. 79/2018).
2. Personalul prevăzut la lit. a) şi b) beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15% (Modificat prin Legea nr. 79/2018).
3. Majorarea prevăzută la pct. 2, precum şi majorările prevăzute la art. 16 şi 17 din prezenta lege nu se pot acorda cumulat aceleiaşi persoane.
2.5. Ministerul Sănătăţii

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Administraţia publică centrală de specialitate*)

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

 

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 

 

1

Asistent-şef

S

6580

2,63

2

Asistent-şef

SSD

4647

1,86

 

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 

 

3

Asistent-şef

PL

4475

1.79

4

Asistent-şef

M

4302

1,72


_______
*) Aparatul de lucru al: Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Înaltei Curţi de Casaţia şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii Publice, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Inspecţiei Muncii, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi structurilor subordonate, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate. Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Naţional al Audiovizualului, Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. Consiliului Economic şi Social, Autorităţii Electorale Permanente, organismelor intermediare pentru programe operaţionale, altor organe centrale de specialitate.
NOTĂ:
Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
2.6. Consilieri pentru afaceri europene din autorităţi şi instituţii publice

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Administraţia publică centrală de specialitate *)

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Consilier pentru afaceri europene*)

S

6580

2,63

_______
*) Aparatul de lucru al: Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Înaltei Curţi de Casaţia şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii Publice, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Inspecţiei Muncii, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi structurilor subordonate, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate. Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Naţional al Audiovizualului, Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. Consiliului Economic şi Social, Autorităţii Electorale Permanente, organismelor intermediare pentru programe operaţionale, altor organe centrale de specialitate.
NOTĂ:
Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
2.7. Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Administraţia publică centrală de specialitate*)

Salariul de baza - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Casier trezorier, I

M

3950

1,58

Casier trezorier, II

M; G

3850

1,54

Casier trezorier; debutant

M; G

3610

1,44

2

Agent fiscal

M; G

3850

1,54

Agent fiscal debutant

M; G

3610

1,44


____________
*) Aparatul de lucru al: Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Înaltei Curţi de Casaţia şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii Publice, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Inspecţiei Muncii, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi structurilor subordonate, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate. Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Naţional al Audiovizualului, Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. Consiliului Economic şi Social, Autorităţii Electorale Permanente, organismelor intermediare pentru programe operaţionale, altor organe centrale de specialitate.
NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
2.8. Cabinetul demnitarului şi serviciile Parlamentului

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Administraţia publică centrală de specialitate *)

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Director de cabinet

S

6844

2,74

2

Consilier

S

6580

2,63

3

Expert

S

5791

2,32

4

Consultant

S

4647

1,86

5

Şef cabinet

S

4647

1,86

6

Şef cabinet, referent, stenodactilograf

SSD

4259

1,70

7

Şef cabinet, referent, stenodactilograf

PL

4173

1,67

8

Şef cabinet, referent, stenodactilograf

M

3950

1,58

9

Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (şofer)

M

3850

1,54

_______
*) Aparatul de lucru al: Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Înaltei Curţi de Casaţia şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii Publice, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Inspecţiei Muncii, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi structurilor subordonate, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate. Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Naţional al Audiovizualului, Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. Consiliului Economic şi Social, Autorităţii Electorale Permanente, organismelor intermediare pentru programe operaţionale, altor organe centrale de specialitate.
NOTĂ:
1. Funcţiile din cabinetul demnitarului se utilizează şi pentru cancelaria prefectului.
1(1). Nivelul de salarizare al funcţiilor de la nr. crt. 2-8 se utilizează şi pentru funcţiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi Administraţiei Prezidenţiale.
1(2). Echivalarea salarială a funcţiilor potrivit pct. 1, din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi Administraţiei Prezidenţiale, se face prin act administrativ al ordonatorului principal de credite (Completat prin Legea nr. 79/2018).

2. Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
2.9. Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din cabinetele parlamentare utilizate în circumscripţiile electorale1) ​

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

1

Consilier

S

2

Expert

S

3

Consultant

S

4

Şef cabinet, referent

S, SSD, PL, M

5

Curier personal (şofer)

M, G


_________
1) Nivelul minim şi maxim al salariilor de bază se stabilesc şi se aprobă prin hotărâre a Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, având ca limită minimă salariul minim brut pe tară garantat în plată, iar ca limită maximă salariul de bază al funcţiei echivalente utilizate în cabinetul demnitarului.
*)Aparatul de lucru al: Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Înaltei Curţi de Casaţia şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii Publice, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Inspecţiei Muncii, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi structurilor subordonate, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate. Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Naţional al Audiovizualului, Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. Consiliului Economic şi Social, Autorităţii Electorale Permanente, organismelor intermediare pentru programe operaţionale, altor organe centrale de specialitate (Modificat prin Legea nr. 79/2018).
 
Notă:
1. .Pentru personalul de specialitate din cadrul Administraţiei Prezidenţiale şi al Secretariatului General al Guvernului, care desfăşoară activităţi de reprezentare a interesului instituţiilor statului în relaţia cu terţii, se acordă o majorare de 15% a salariului de bază (Modificat prin Legea nr. 79/2018).
2. Pentru personalul de specialitate implicat în procesul legislativ din cadrul Secretariatului General al Guvernului, serviciilor Parlamentului, Consiliului Legislativ şi Administraţiei Prezidenţiale, se acordă o majorare de 15% a salariului de bază. Stabilirea personalului de specialitate implicat în procesul legislativ se face prin decizie a ordonatorului principal de credite, respectiv prin hotărâre a Biroului permanent al fiecărei Camere, în cazul Parlamentului. Majorarea nu se acordă personalului asimilat din punct de vedere al salarizării cu aceste categorii de personal.
3. Personalul contractual din cadrul aparatului Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi din instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, din cadrul aparatului Ministerului Apelor şi Pădurilor şi Ministerului Justiţiei, precum şi din serviciile Parlamentului, cu excepţia celor prevăzuţi la pct. 2, precum şi cu excepţia personalului prevăzut la cap. II lit. A pct. I subpct. 2.4 din prezenta anexă, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.
4. Majorările prevăzute la pct. 1-3, precum şi cele prevăzute la art. 16 şi 17 din prezenta lege nu se pot acorda cumulat aceleiaşi persoane.
*) La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 3 de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins: «3.Personalul contractual din cadrul aparatului Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi din instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, din cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor şi Pădurilor şi Ministerului Justiţiei, precum şi din serviciile Parlamentului, cu excepţia celui prevăzut la pct. 1 şi 2, precum şi cu excepţia personalului prevăzut la cap. II lit. A pct. I subpct. 2.4 din prezenta anexă, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15% (Modificat prin Legea nr. 79/2018).
5. Prevederile pct. 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi personalului contractual din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (Modificat prin Legea nr. 80/2018).

 

 

CAPITOLUL II - Anexa 8