Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

 

Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 

Anul 2022

1

Expert-consultant

IA

 

S

 

4561

 

1,82

 

I

S

4216

1,69

 

II

S

3950

1,58


NOTĂ:
Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL II - Anexa 8