SECŢIUNEA I - Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a) Funcţii de conducere …
SECŢIUNEA II - Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioară
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

SECŢIUNEA III - Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

SECŢIUNEA IV - Proiectare
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

SECŢIUNEA V - Unităţi de informatică
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate