Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

 

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 

 

 

1

Proiectant

gradul I

 

S

 

4561

 

1,82

gradul II

S

4259

1,70

gradul III

S

4173

1,67

debutant

S

3950

1,58

2

Subinginer cartograf

gradul I

 

SSD

 

4087

 

1,63

gradul II

SSD

3950

1,58

gradul II

SSD

3900

1,56

debutant

SSD

3850

1,54

 

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 

 

 

3

Tehnician proiectant

I

 

M

 

3950

 

1,58

II*)

M

3850

1,54

III*)

M

3750

1,50

debutant*)

M

3610

1,44

*) Salariul de bază prevăzut pentru această funcţie se utilizează şi la funcţia de desenator tehnic cartograf.

NOTĂ:
Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL II - Anexa 8