a) Funcţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1

Director general

S

5966

7546

2,39

3,02

2

Director general adjunct

S

5791

7282

2,32

2,91

3

Director

S

5791

7282

2,32

2,91

4

Director adjunct, contabil şef, inginer şef, redactor şef, inspector şef

S

5528

6844

2,21

2,74

5

Şef serviciu, şef secţie, şef filială, şef corp control comercial I, redactor şef adjunct, preşedinte federaţie, şef centru

S

5212

6550

2,08

2,62

6

Şef birou, şef atelier, şef staţie, şef sector, şef oficiu, şef laborator, şef fermă, şef bază experimentală, şef corp control comercial II, secretar general federaţie

S

5110

5730

2,04

2,29

7

Preşedinte club

S

4905

5417

1,96

2,17

8

Vicepreşedinte club, şef complex sportiv, şef bază sportivă/secţie sportivă

S

4475

4905

1,79

1,96


NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

*) La anexa nr. VIII, capitolul II, litera B, punctul I, litera a), nr. crt. 6 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul potrivit studiilor

Salariile de bază

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

"6

Şef birou, şef atelier, şef staţie, şef sector, şef oficiu, şef laborator, şef fermă, şef bază experimentală, şef corp control comercial II, secretar general federaţie

S

5110

5730

2,04

2,29

 

(Modificat prin O.U.G. nr. 91/2017)*) La anexa nr. VIII, capitolul II, litera B, punctul I, litera a), numerele curente 5 şi 6 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«5.

Şef serviciu, şef secţie, şef filială, şef corp control comercial I, redactor-şef adjunct, preşedinte federaţie, şef centru

S

5212

6550

2,08

2,62

6.

Şef birou, şef atelier, şef staţie, şef sector, şef oficiu, şef laborator, şef fermă, şef bază experimentală, şef corp control comercial II, secretar general federaţie

S

5110

5730

2,04

2,29»


(Modificat prin Legea nr. 79/2018).​
b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Auditor

gradul I

 

S

 

4819

 

1,93

gradul II

S

4388

1,76

2

Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate

gradul I

 

S

 

4561

 

1,82

gradul II

S

4259

1,70

gradul III

S

4173

1,67

debutant

S

3950

1,58

3

Inginer, economist;

specialist I A

 

S

 

4561

 

1,82

gradul I

S

4259

1,70

gradul II

S

4173

1,67

debutant

S

3950

1,58

4

Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist

I

 

SSD

 

4087

 

1,63

II

SSD

3950

1,58

III

SSD

3900

1,56

debutant

SSD

3850

1,54

5

Consilier juridic

gradul IA

 

S

 

4561

 

1,82

gradul I

S

4259

1,70

gradul II

S

4173

1,67

debutant

S

3950

1,58

6

Tehnician, merceolog, contabil, referent

IA

 

M

 

3950

 

1,58

I

M

3850

1,54

II

M

3750

1,50

debutant

M

3610

1,44

NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
 

CAPITOLUL II - Anexa 8