Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

 

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 

 

 

1

Expert

gradul I

 

S

 

4561

 

1,82

gradul II

S

4259

1,70

debutant

S

3950

1,58

 

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 

 

 

2

Instructor

 

 

 

I

M

3950

1,58

II

M

3850

1,54

II

M

3750

1,50

debutant

M

3610

1,44


NOTA:
1. Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică şi funcţiilor de specialitate din şcoala populară de artă.
2. Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL II - Anexa 8