I. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor*)

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

 

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 

 

 

1

Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional **) , expert sportiv

gradul IA

 

 

4345

 

1,74

gradul I

 

4216

1,69

gradul II

 

4087

1,63

gradul III

 

3750

1,50

gradul IV

 

3550

1,42

2

Instructor sportiv

gradul I

 

 

3900

 

1,56

gradul II

 

3610

1,44

debutant

 

3550

1,42

 

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 

 

 

3

Instructor sportiv, referent

I

 

 

3900

 

1,56

II

 

3750

1,50

III

 

3610

1,44

debutant

 

3550

1,42

____________
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
**) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului şi sportului

II. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor*)

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

 

Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)

 

 

 

1

Expert sportiv

gradul I A

 

 

4302

 

1,72

gradul I

 

4173

1,67

gradul II

 

3900

1,56

2

Referent sportiv

gradul III

 

 

3750

 

1,50

gradul IV

 

3610

1,44

debutant

 

3550

1,42

3

Antrenor

categoria I ***)

 

 

4302

 

1,72

categoria II

 

4173

1,67

categoria III

 

4087

1,63

categoria IV

 

3900

1,56

categoria V

 

3750

1,50

debutant

 

3550

1,42

________
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.
***) Salariile de bază pentru antrenorii cu studii superioare se majorează cu 10% faţă de nivelul prevăzut în prezenta secţiune.
NOTĂ:
Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

 

CAPITOLUL II - Anexa 8