D. UNITĂŢI SPORTIVE
I. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive …