Salarii de bază pentru personalul plătit din fonduri publice care desfăşoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire
a) Funcţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1

Şef formaţie muncitori

M

4475

5008

1,79

2,00

NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nr. crt.

Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf

IA

 

M

 

3900

 

1,56

I

M; G

3750

1,50

debutant

M; G

3550

1,42

2

Secretar

M; G

3750

1,50

debutant

M; G

3550

1,42

3

Administrator, I

M

3750

1,50

Administrator, II

M

3550

1,42

4

Şef depozit, I

M

3750

1,50

Şef depozit, II

M

3550

1,42

5

Casier, magaziner, funcţionar, arhivar

M; G

3750

1,50

Casier, magaziner, funcţionar, arhivar, debutant

M; G

3550

1,42

6

Şef formaţie pază/pompieri

M; G

3750

1,50

7

Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier

M; G

2950

1,18

8

Bucătar, lenjereasă

M; G

2950

1,18

9

Îngrijitor

M/C

2950

1,18

Îngrijitor, debutant

M/G

2535

1,01

10

Maistru I

M; G

3950

1,58

Maistru II

M; G

3900

1,56

11

Şofer I

M; G

3850

1,54

Şofer II

M; G

3750

1,50

12

Muncitor calificat, I/Bucătar calificat

M; G

3850

1,54

Muncitor calificat, II

M; G

3750

1,50

Muncitor calificat, III

M; G

3610

1,44

Muncitor calificat, IV

M; G

3550

1,42

13

Muncitor necalificat

I

 

M; G

 

2535

 

1,01

 

II-fără sporuri

M; G

2500

1,00

 

NOTĂ:
1. În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinându-se seama de importanţa activităţii şi de autovehiculul pe care îl deservesc.
2. Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

*) La anexa nr. VIII, capitolul II, litera C, litera b), nr. crt. 12 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

An 2022

"12

Muncitor calificat, I

M;G

3850

1,54

Muncitor calificat, II

M;G

3750

1,50

Muncitor calificat, III

M;G

3610

1,44

Muncitor calificat, IV

M;G

3550

1,42

(Modificat prin O.U.G. nr. 91/2017)


 

CAPITOLUL II - Anexa 8