I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
1. Funcţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

1

Şef grup scafandri

M; G

4388

1,76


NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la gradul I cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

2. Funcţii de execuţie

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

 

Anul 2022

 

a) Funcţii pe nave maritime

 

1

Comandant instructor

S

5966

2,39

 

2

Şef mecanic instructor

S

4819

1,93

 

3

Comandant

S

5528

2,21

 

4

Şef mecanic

S

5315

2,13

 

5

Pilot maritim I

S

4905

1,96

 

6

Pilot maritim II

S

4733

1,89

 

7

Ofiţer punte secund, pilot maritim aspirant

S

4647

1,86

 

8

Ofiţer mecanic secund, şef electrician

S

4561

1,82

 

9

Ofiţer punte maritim

S

4345

1,74

 

10

Ofiţer mecanic maritim, ofiţer electrician maritim

S

4345

1,74

 

11

Ofiţer punte aspirant

M

3550

1,42

 

12

Ofiţer mecanic maritim, electrician aspirant

M

3550

1,42

 

b) Funcţii pe nave portuare, tehnice, fluviale

 

13

Căpitan maritim-portuar

M

3850

1,54

 

14

Şef mecanic maritim-portuar

M

3610

1,44

 

15

Ofiţer punte maritim-portuar, ofiţer mecanic maritim-portuar, ofiţer electrician maritim-portuar

M

3750

1,50

 

16

Ofiţer mecanic, ofiţer electrician; aspirant

M

3550

1,42

 

 

17

Ofiţer maritim portuar SAR, căpitan fluvial categoria A. căpitan fluvial categoria B

SSD, M

3950

1,58

 

18

Ofiţer punte aspirant

M

3550

1,42

 

19

Şef mecanic fluvial

M

3950

1,58

 

20

Timonier fluvial

M, G

3550

1,42

 

21

Mecanic

M

3550

1,42

 

22

Marinar stagiar

M, G

2570

1,03

 

23

Mecanic stagiar

G

2500

1,00

 

c) Funcţii comune pe nave

 

24

Şef echipaj

M; G

3850

1,54

 

25

Conducător şalupă, timonier maritim

M,G

3750

1,50

 

26

Motorist, electrician de bord, fitter, pompagiu

M; G

3750

1,50

 

27

Marinar, bucătar, macaragiu macarale plutitoare

M; G

3610

1,44

 

28

Motorist, electrician de bord, fitter, pompagiu, marinar, bucătar, macaragiu macarale plutitoare;

debutant

 

M; G

 

3550

 

1,42

 

29

Scafandru autonom

M; G

3610

1,44

 

30

Scafandru greu

M; G

2570

1,03

 

31

Scafandru debutant

M; G

2500

1,00

NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la pct. 2 sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
II. Alte drepturi
Pentru activitatea de imersiune, se acordă o indemnizaţie de 100 lei/ora de scufundare.

 

CAPITOLUL II - Anexa 8