Autoritatea Naţională Fitosanitară;
Laboratorul central pentru controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor;
Laboratoarele pentru controlul calităţii şi igienei vinului
Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
1. Funcţii de execuţie pe grade profesionale

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariile de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Inginer*) , chimist/biolog;

expert

 

S

 

4647

 

1,86

Inginer*) , chimist/biolog;

gradul I

 

S

 

4302

 

1,72

Inginer*) , chimist/biolog;

gradul II

 

S

 

4216

 

1,69

Inginer*) , chimist/biolog;

debutant

 

S

 

3950

 

1,58

2

Subinginer, asistent veterinar, tehnician**) , conductor tehnic;

gradul I

 

SSD

 

4087

 

1,63

gradul II

SSD

3950

1,58

gradul III

SSD

3900

1,56

debutant

SSD

3850

1,54

2. Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariile de bază - lei Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

3

Tehnician**)

IA

 

M

 

3900

 

1,56

Tehnician**)

I

 

M

 

3850

 

1,54

Tehnician**)

II

 

M

 

3750

 

1,50

Tehnician**)

debutant

 

M

 

3610

 

1,44

___________
*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (industrie alimentara, agronomie, horticultura, zootehnie şi altele) . Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
**) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele) . Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de tehnician în biologie sau chimie, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
NOTĂ:
1. Pentru lucrările agricole, horticole şi zootehnice, prezidiul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" stabileşte tarifele de lucru pentru munca organizată în acord, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
2. Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

 

CAPITOLUL II - Anexa 8