SECŢIUNEA 1 - Salarii de bază
Art. 1. - (1) Salarizarea personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi încadrat în…

SECŢIUNEA 2 - Sporuri şi alte drepturi
Art. 7. – (1) Pentru condiţii de muncă vătămătoare, personalului Curţii de Conturi i se…