SECTIUNEA 1 - Dispozitii comune

Art. 1. – Dispozitiile prezentului capitol reglementeaza salarizarea si celelalte drepturi salariale ale

Art. 2 - Anexa 5
(1) Salarizarea si celelalte drepturi ale judecatorilor militari si procurorilor militari se asigura de Ministerul Apararii Nationale, potrivit prevederilor prezentei…

Art. 3. - Anexa 5
(1) Salarizarea si celelalte drepturi salariale ale personalului prevazut la art. 1 din prezentul capitol se stabilesc tinandu-se seama de…

Art. 4 - Anexa 5
(1) Pentru conditii de munca grele, vatamatoare sau periculoase, personalul prevazut la art. 1 beneficiaza de un spor de pana…

Art. 5 - Anexa 5
Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, de la curtile de apel, tribunale, tribunalele specializate si judecatorii, procurorii…

Art. 6 - Anexa 5
(1) Personalul prevazut la art. 1 care are calitatea de membru al unor comisii de examinare, de solutionare a contestatiilor…

Art. 7 - Anexa 5
(1) Prin derogare de la art. 37 din lege, personalul salarizat potrivit prezentului capitol, nemultumit de modul de stabilire a…


SECTIUNEA 2 - Salarizarea Judecatorilor, procurorilor, a personalului de specialitate juridica asimilat acestora fi a magistratilor-asistenti

Art. 8 - Anexa 5
(1) Judecatorii, procurorii si magistratii-asistenti au dreptul, pentru activitatea desfasurata, la o indemnizatie de incadrare stabilita in raport cu nivelul…

Art. 9 - Anexa 5
Indemnizatiile de incadrare ale judecatorilor si ale procurorilor sunt prevazute in prezenta anexa la cap. I lit. A si, respectiv,…

Art. 10 - Anexa 5
(1) Judecatorii si procurorii care ocupa functii de conducere beneficiaza de indemnizatia de incadrare maxima corespunzatoare nivelului instantei sau parchetului…

Art. 11 - Anexa 5
Indemnizatiile de incadrare pentru celelalte functii din cadrul sistemului justitiei se stabilesc in raport cu functia, gradul si, dupa caz,…

Art. 12 - Anexa 5
(1) Pe perioada mandatului, presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizatie de incadrare egala cu cea a…

Art. 13 - Anexa 5
Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, precum si alte categorii de personal prevazute la art. 1 lit. a),…

Art. 14 - Anexa 5
(1) Pe durata mandatului presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al procurorului general…

Art. 15 - Anexa 5
Bursele auditorilor de justitie sunt cele prevazute in prezenta anexa la cap. I lit. A nr. crt. 6.


SECTIUNEA 3 - Salarizarea si celelalte drepturi salariale ale asistentilor judiciari

Art. 16 - Anexa 5
(1) Asistentii judiciari numiti in conditiile Legii nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt salarizati cu indemnizatia lunara…


SECTIUNEA 4 - Salarizarea si celelalte drepturi salariale ale personalului auxiliar de specialitate si ale personalului conex

Art. 17 - Anexa 5
(1) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe…

Art. 18 - Anexa 5
Pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu studii superioare, care…


SECTIUNEA 5 - Salarizarea si celelalte drepturi salariale ale personalului de instruire fara specialitate juridica, a personalului care ocupa functii auxiliare din cadrul Institutului National al Magistraturii si al Scolii Nationale de Grefieri, a personalului de specialitate criminalistica si a personalului auxiliar de specialitate criminalistica din cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si al laboratoarelor de expertize criminalistice

Art. 19 - Anexa 5
Salariile de baza pentru personalul de instruire fara specialitate juridica si pentru personalul auxiliar din cadrul Institutului National al Magistraturii…

Art. 20 - Anexa 5
(1) La Institutul National al Magistraturii si la Scoala Nationala de Grefieri, pentru indeplinirea unor activitati pentru care volumul de…

Art. 21 - Anexa 5
(1) Salariile de baza pentru personalul de executie de specialitate criminalistica si personalul auxiliar de specialitate criminalistica din Institutul National…


SECTIUNEA 6 - Salarizarea specialistilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casape si Justitie, inclusiv al Directiei Nationale Anticoruptie, al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si al celorlalte parchete

Art. 22 - Anexa 5
(1) Salariile de baza pentru specialistii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, inclusiv al…


SECTIUNEA 7 - Salarizarea personalului de probatiune si a personalului din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului

Art. 23 - Anexa 5
Salariile de baza pentru personalul de probatiune si pentru directorul general si directorul general adjunct ai Directiei Nationale de Probatiune…

Art. 24 - Anexa 5
Salariile de baza pentru personalul din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor Registrului Comertului de pe langa…


SECTIUNEA 8 - Salarizarea judecatorilor si personalului din cadrul Curtii Constitutionale

Art. 25 - Anexa 5
(1) Presedintele Curtii Constitutionale este egal in grad cu presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, iar judecatorii Curtii Constitutionale,…


SECTIUNEA 9 - Dispozitii finale

Art. 26 - Anexa 5
Personalul din Ministerul Justitiei cu atributii de coordonare si control si cel care efectueaza lucrari in legatura cu activitatea penitenciarelor,…

Art. 27 - Anexa 5
Statele de personal si statele de functii se intocmesc in limita numarului de posturi legal aprobat.