Personalul din Ministerul Justitiei cu atributii de coordonare si control si cel care efectueaza lucrari in legatura cu activitatea penitenciarelor, cu exceptia functionarilor publici cu statut special, beneficiaza de un spor la salariul de baza, respectiv indemnizatia de incadrare, de pana la 5%.

CAPITOLUL VIII - Reglementari specifice personalului din sistemul justitiei