Art. 26 - Anexa 5
Personalul din Ministerul Justitiei cu atributii de coordonare si control si cel care efectueaza lucrari…

Art. 27 - Anexa 5
Statele de personal si statele de functii se intocmesc in limita numarului de posturi legal…