(1) Asistentii judiciari numiti in conditiile Legii nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt salarizati cu indemnizatia lunara de incadrare prevazuta in prezenta anexa la cap. I lit. A nr. crt. 4, aferenta unei vechimi in functie de la 0 la 3 ani, respectiv de la 3 la 5 ani.
(2) Asistentii judiciari beneficiaza in mod corespunzator de drepturile prevazute la art. 24 si 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Indemnizatiile de incadrare si celelalte drepturi ale asistentilor judiciari se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.

CAPITOLUL VIII - Reglementari specifice personalului din sistemul justitiei