(1) Pe perioada mandatului, presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizatie de incadrare egala cu cea a presedintelui, respectiv a vicepresedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(2) Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (1), primesc lunar pentru activitatea desfăşurată o indemnizaţie de încadrare egală cu cea a unui preşedinte de secţie al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (Modificat prin Legea nr. 234/2018).
(3) La indemnizatiile prevazute la alin. (1) si (2) se includ sporurile prevazute de prezenta lege.
(4) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii prevazuti la alin. (1)si (2) beneficiaza si de o indemnizatie de membru egala cu 25% din indemnizatia bruta lunara maxima a judecatorului de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(5) Membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii beneficiază de o indemnizaţie de membru egală cu 50% din indemnizaţia brută lunară maximă a judecătorului de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Modificat prin Legea nr. 234/2018).
(6) In baza de calcul al indemnizatiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prevazuta la alin. (4) si (5), nu se includ sporurile stabilite de prezenta lege.

CAPITOLUL VIII - Reglementari specifice personalului din sistemul justitiei