(1) La Institutul National al Magistraturii si la Scoala Nationala de Grefieri, pentru indeplinirea unor activitati pentru care volumul de munca este sub jumatate din cel al unui post cu norma intreaga, se face plata cu ora. Aceste fractiuni de norma sunt prevazute in statul de functii. Activitatile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Calculul tarifului orar se face luandu-se in considerare salariul de baza al celui in cauza, stabilit in conditiile prevazute la art. 19 din prezentul capitol.
(3) Pentru personalul care presteaza activitati didactice cu ora, calculul tarifului orar se face in raport cu norma didactica de predare saptamanala si cu functia didactica indeplinita.

CAPITOLUL VIII - Reglementari specifice personalului din sistemul justitiei