Indemnizatiile de incadrare pentru celelalte functii din cadrul sistemului justitiei se stabilesc in raport cu functia, gradul si, dupa caz, vechimea in munca si in functie avute, dupa cum urmeaza:
a) pentru functiile de secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii, inspector sef al Inspectiei Judiciare si in cadrul Ministerului Justitiei, sunt cele prevazute in prezenta anexa la cap. I lit. A nr. crt. 1 si art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 2;
b) pentru functiile de secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii, director al Institutului National al Magistraturii si al Scolii Nationale de Grefieri, inspector sef adjunct al Inspectiei Judiciare, director general de specialitate juridica in cadrul Ministerului Justitiei, sunt cele prevazute in prezenta anexa la cap. I lit. A nr. crt. 1 si art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 3;
c) pentru functiile de director al directiilor de inspectie judiciara din cadrul Inspectiei Judiciare, director adjunct al institutului National al Magistraturii si al Scolii Nationale de Grefieri, director general adjunct de specialitate juridica si director la directii de specialitate juridica din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justitiei si Inspectiei Judiciare, prim-magistrat-asistent si magistrat-asistent-sef gradul I, sunt cele prevazute in prezenta anexa la cap. I, lit. A nr. crt. 2 si art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 4;
d) pentru functiile de inspector judiciar in cadrul Inspectiei Judiciare, inspector in cadrul Ministerului Justitiei, director adjunct la directii de specialitate juridica din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justitiei si Inspectiei Judiciare, magistrat-asistent-sef gradul II, sunt cele prevazute in prezenta anexa la cap. I, lit. A nr. crt. 2 si art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 5;
e) pentru functia de sef serviciu de specialitate juridica din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justitiei, Ministerului Public, Inspectiei Judiciare, Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri, magistrat-asistent-sef gradul III, sunt cele prevazute in prezenta anexa la cap. I, lit. A nr. crt. 2 si art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 6;
f) pentru functia de sef birou de specialitate juridica din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justitiei si Ministerului Public, Inspectiei Judiciare, Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri, magistrat-asistent gradul I sunt cele prevazute in prezenta anexa la cap. I, lit. A nr. crt. 2 si art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 7;
g) pentru functia de magistrat-asistent gradul II sunt cele prevazute in prezenta anexa la cap. I, lit. A nr. crt. 2 si art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 7;
h) pentru functia de magistrat-asistent gradul II sau III, dupa caz, cu vechime in functie sub 6 ani, sunt cele prevazute in prezenta anexa la cap I, lit. A nr. crt. 2, diminuate cu 10%;
i) pentru functia de personal de specialitate juridica asimilat magistratilor, cu o vechime in functie de peste 8 ani. personal de instruire de specialitate juridica la Institutul National al Magistraturii, magistrat-asistent gradul III, sunt cele prevazute in prezenta anexa la cap. I, lit. A nr. crt. 2;
j) pentru functia de personal de specialitate juridica asimilat magistratilor, cu o vechime in functie intre 5-8 ani, personalul de instruire de specialitate juridica la Scoala Nationala de Grefieri, sunt cele prevazute in prezenta anexa la cap. I, lit. A nr. crt. 3;
k) pentru functia de personal de specialitate juridica asimilat magistratilor, cu o vechime in functie intre 1-5 ani, sunt cele prevazute in prezenta anexa la cap. I, lit. A nr. crt. 4;
l) pentru functia de personal de specialitate juridica stagiar asimilat magistratilor stagiari sunt cele prevazute in prezenta anexa la cap. I, lit. A nr. crt. 5.

CAPITOLUL VIII - Reglementari specifice personalului din sistemul justitiei