(1) Salariile de baza pentru personalul de executie de specialitate criminalistica si personalul auxiliar de specialitate criminalistica din Institutul National de Expertize Criminalistice si din laboratoarele de expertize criminalistice sunt stabilite in prezenta anexa la cap. V, pe grade sau trepte profesionale, in raport cu nivelul studiilor si vechimea in specialitate, dupa caz.
(2) Personalul de specialitate criminalistica si personalul auxiliar de specialitate criminalistica din cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si al laboratoarelor de expertize criminalistice au calitatea de personal contractual, avand drepturile si obligatiile prevazute de legislatia aplicabila acestei categorii profesionale exceptie facand drepturile salariale prevazute de prezenta lege.
(3) Personalul prevazut la alin. (2) poate fi utilizat si la parchete.
(4) Indemnizatiile lunare prevazute in prezenta anexa la cap. V, sunt mai mari cu 2% pentru personalul de specialitate criminalistica si personalul auxiliar de specialitate criminalistica din cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice.
(5) La numirea in functia de tehnician criminalist si la stabilirea treptei profesionale, pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in functii de tehnician in alte sectoare de activitate; in acest caz vechimea in specialitate prevazuta in prezenta anexa se majoreaza cu 3 ani.
(6) Dispozitiile art. 17 alin. (3)-(5) din prezentul capitol se aplica in mod corespunzator si tehnicienilor criminalisti din cadrul parchetelor de pe langa instantele judecatoresti.

CAPITOLUL VIII - Reglementari specifice personalului din sistemul justitiei