(1) Prin derogare de la art. 37 din lege, personalul salarizat potrivit prezentului capitol, nemultumit de modul de stabilire a drepturilor salariale, poate face contestatie, in termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicarii actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la organele de conducere ale Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Inspectiei Judiciare, Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri, Parchetului de pe langa inalta buhe de Casatie si Justitie, Directiei Nationale Anticoruptie, Directiei de investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, la colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie ori la colegiile de conducere ale curtilor de apel sau parchetelor de pe langa acestea sau la organele de conducere ale celorlalte institutii din sistem care au stabilit drepturile salariale, dupa caz. Contestatiile se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile calendaristice.
(2) Impotriva hotararilor organelor prevazute la alin. (1) se poate face plangere, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti.

CAPITOLUL VIII - Reglementari specifice personalului din sistemul justitiei