Salariile de baza pentru personalul de probatiune si pentru directorul general si directorul general adjunct ai Directiei Nationale de Probatiune sunt prevazute in prezenta anexa la cap, VII, in raport cu functia detinuta, gradul profesional avut si cu vechimea in probatiune, dupa caz. Salariile de baza si celelalte drepturi ale personalului de probatiune si ale directorului general si directorului general adjunct ai Directiei Nationale de Probatiune se stabilesc de ministrul justitiei, cu exceptia cazurilor in care prin lege speciala sau prin prezenta lege se prevede altfel.

CAPITOLUL VIII - Reglementari specifice personalului din sistemul justitiei