(1) Salarizarea si celelalte drepturi salariale ale personalului prevazut la art. 1 din prezentul capitol se stabilesc tinandu-se seama de criteriile prevazute la art. 8 din prezenta lege, precum si de locul si rolul justitiei in statul de drept, echilibrul puterilor in stat, de importanta sociala a muncii, de participarea personalului din cadrul fiecarei categorii la buna functionare a sistemului judiciar, de raspunderea, complexitatea, riscurile fiecarei functii, de obligatia de pastrare a confidentialitatii, de pregatirea profesionala, de interdictiile prevazute de lege pentru aceste categorii de personal si de exigentele prevazute de documentele internationale privind functionarea eficienta a sistemului judiciar si statutul magistratilor.
(2) Salarizarea judecatorilor si procurorilor trebuie sa le asigure o reala independenta economica, conditie necesara pentru protectia acestora impotriva oricarei atingeri aduse independentei si impartialitatii lor in infaptuirea actului de justitie.

CAPITOLUL VIII - Reglementari specifice personalului din sistemul justitiei